Loader
7

POLITYKA PRYWATNOŚCI
DreamGo Sp. z o.o.

 

 

Wydana na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Administratorem Państwa danych osobowych jest DreamGo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. P. Włodkowica 21/35, 50-072 Wrocław, NIP 8952083090, Regon 36463022, KRS 0000621326, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydz. Gospodarczy.

 

Dane kontaktowe Administratora:

DreamGo Sp. z o.o.
P. Włodkowica 21/35
50-072 Wrocław

Adres email: biuro@dreamgo.pl
Nr telefonu: +48 500 223 855

 

Administrator przetwarza dane osobowe osób zainteresowanych usługami turystycznymi w celu udzielenia informacji o możliwościach zorganizowania podróży, przygotowania oferty, tymczasowej rezerwacji usług turystycznych oraz zawarcia i realizacji umowy o Organizację Imprezy Turystycznej. Ponadto dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przepisy rachunkowe, prawne), a także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizowanej umowy. Celem Administratora jest również inspirowanie Państwa do egzotycznych podróży i informowanie o najlepszych ofertach poprzez wysyłkę Newsletter ’a. Zapis do Newsletter ’a i otrzymywanie ofert handlowych i marketingowych
drogą elektroniczną jest dobrowolne. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f (RODO)

 

Państwa dane osobowe przekazywane są przez Administratora podmiotom realizującym usługi określone w zawartej z Państwem umowie o Organizację Imprezy Turystycznej. Dodatkowo, za Państwa zgodą, Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom realizującym tymczasowe rezerwacje lotnicze, rezerwacje hotelu itp. Ponadto Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom świadczącym usługi w imieniu Administratora, np. usługi rachunkowe, podatkowe, doradcze, informatyczne. Jeżeli jest to wymagane przez prawo, to Państwa dane osobowe są przekazywane również niezbędnym instytucjom państwowym. W związku z tym, że Administrator świadczy usługi na całym świecie, to Państwa dane osobowe są przekazywane również do kontrahentów z Państw trzecich. Państwa dane osobowe nie są udostępniane osobom nieuprawnionym.

 

Dane osobowe podane przez Państwa do przygotowania oferty lub zawarcia umowy będą przechowywane przez Administratora przez 3 lata. Dane osobowe Administrator będzie przetwarzać w celach marketingowych do momentu wypisania się z Newsletter ‘a. W przypadku wystąpienia dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizowanej umowy Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu upływu terminu przedawnienia.

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie mogą Państwo cofnąć udzieloną Administratorowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest elementem niezbędnym do zawarcia i zrealizowania umowy o Organizację Imprezy Turystycznej i wymaga przekazania Administratorowi danych osobowych uczestników Imprezy oraz osoby zawierającej umowę. Bez podania niezbędnych danych niemożliwa jest rezerwacja i realizacja usług turystycznych, np. rezerwacja hotelu, zakup biletu lotniczego i tym samym niemożliwe jest wywiązanie się Administratora z umowy.

 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU dreamgo.pl

Operatorem Serwisu dreamgo.pl jest DreamGo Sp. z o.o. zarejestrowana pod adresem: ul. Miłoszycka 18A, 51-502 Wrocław, posiadająca siedzibę biura pod adresem: ul. Włodkowica 21/35, 50-072 Wrocław, NIP 8952083090, Regon 364630220, KRS 0000621326.

Serwis pozyskuje informacje o Użytkownikach i zachowuje je poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka") oraz poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego MyDevil.net (ADMIN.NET.PL z siedzibą w Tarnowie) funkcjonującego pod adresem www.dreamgo.pl

Informacje w formularzach

Informacje w formularzach podawane są przez Użytkownika dobrowolnie. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu uzyskania informacji do sporządzenia i przesłania indywidualnej oferty wyjazdu.

Pliki cookies

Pliki cookies stosowane w serwisie dreamgo.plsą bezpieczne dla urządzenia Użytkownika i wykorzystywane są przede wszystkim do rozpoznania urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, aby umożliwić odpowiednie wyświetlenia się strony internetowej. Dodatkowo w Serwisie wykorzystuje się pliki cookies w celu dostosowania zawartość strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, optymalizacji korzystania ze strony internetowej, tworzenia statystyk służących usprawnieniu działania strony internetowej i ulepszaniu jej struktury oraz zawartości oraz określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies i sprawnie korzystać z naszego Serwisu lub samodzielnie skonfigurować swoją przeglądarkę internetową.

Pliki cookies to dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które są zapisywane i przechowywane na dysku urządzenia, na którym Użytkownik wyświetlił stronę internetową za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W plikach cookies są gromadzone zazwyczaj informacje takie jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, np. usunąć pliki cookies, automatycznie blokować lub akceptować pliki cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu na urządzeniu Użytkownika.

Logi Serwera

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkownika podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:czas nadejścia zapytania,czas wysłania odpowiedzi,nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o adresie IP. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania serwerem.


DreamGo Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym użytkowników.Wprowadzone zmiany w Polityki Prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie.Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.

 

Newsletter

ZAPISZ SIĘ I OTRZYMAJ AŻ 1000 POMYSŁÓW NA PRZYGODĘ ŻYCIA!
#DreamGoBucketList

Array ( [y-url] => https://dreamgo.pl/polityka-prywatnosci [user-id] => id-b7aef3753213f8 )